Những điều Bác Hồ dạy

Go down

Những điều Bác Hồ dạy

Bài gửi by nobita on Tue 08 Feb 2011, 10:23 am1. Suy nghĩ trước khi nói
2. Cẩn thận khi cầm bút
3. Bình tĩnh sáng suốt khi nguy nan
4. Nhẫn nại ôn hòa khi tức giận
5. Linh động khéo léo tùy trường hợp
6. Vui vẻ chiến đấu mới hăng


"Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền mà không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc"
(Tuyên ngôn độc lập - 2/9/1945)"Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí cũng làm nên"
(Lời Bác dạy thanh niên năm 1950 khi Bác ghé thăm lán trại của TNXP làm đường trong kháng chiến chống Pháp)

"Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu đươc hay không, chính là nhờ một phần rất lớn ở công học tập của các cháu"
(Bác viết trong "Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường" - Tháng 9/1945)

"Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội"
(Thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp tết nguyên đán năm 1946)

"Thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc. Dân tộc bị nô lệ thì thanh niên cũng bị nô lệ. Dân tộc được giải phóng, thanh niên mới được tự do. Vì vậy, thanh niên phải hăng hái tham gia cuộc đấu tranh của dân tộc"
(Bác nói với học sinh các trường trung học Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương (Hà Nội) - năm 1954)

"Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người"
(Bác nói tại lớp học chính trị của các giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc - 13/9/1958)

"Yêu Tổ quốc,yêu đồng bào
Học tập tốt, lao động tốt
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
Giữ gìn vệ sinh thật tốt,
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”.

Năm điều Bác Hồ dạy thanh niên.


- Một là: Phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng "trung với nước hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng". Không sợ gian khổ hy sinh, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất và anh dũng chiến đấu, xung phong đi đầu trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

- Hai là: Phải tin tưởng sâu sắc ở lực lượng và trí tuệ của tập thể của nhân dân, tăng cường đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do.

- Ba là: Luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị. Chống kiêu căng tự mãn, chống lãng phí xa hoa. Thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh để giúp nhau cùng tiến bộ mãi.

- Bốn là: Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học, kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân.

- Năm là: Luôn luôn chú ý dìu dắt và giáo dục thiếu niên nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo.

Theo tài liệu Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác.

THƯ GỬI THANH NIÊN
Các cháu thanh niên thân mến,
Ngày 2 tháng 9 năm nay, chúng ta chúc mừng lần thứ 20 Cách mạng Tháng Tám thành công và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 20 tuổi. Nhiều cháu thanh niên gái và trai năm nay cũng vừa đúng hoặc xấp xỉ tuổi 20.

Nhân dịp này, Bác thân ái chúc mừng các cháu thanh niên trong cả nước và Bác có mấy lời nhắn nhủ các cháu như sau:

Hai mươi năm trước đây, thực dân Pháp cùng bọn vua quan phong kiến còn thống trị nước ta, dân ta còn là những người nô lệ.

Cách mạng Tháng Tám thành công đã giải phóng 25 triệu đồng bào ta. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành lập là Nhà nước đầu tiên của nhân dân ta. Từ đó nhân dân ta làm chủ đất nước của mình, cùng nhau ra sức xây dựng cuộc đời độc lập, tự do, hạnh phúc.

Nhưng thực dân Pháp lại đến xâm lược nước ta một lần nữa. Đồng bào cả nước ta từ Nam đến Bắc đã kháng chiến cực kỳ anh dũng trong suốt chín năm. Cuối cùng chúng ta đã đánh thắng thực dân Pháp và bè lũ bù nhìn. Hoà bình được lập lại. Miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng đã chuyển sang một giai đoạn mới: Giai đoạn Cách mạng Xã hội chủ nghĩa.

Mười một năm qua, miền Bắc ta xây dựng không ngừng, ngày càng đổi mới. Chúng ta đã xoá bỏ chế độ người bóc lột người, nhân dân lao động hoàn toàn làm chủ cuộc đời của mình, cùng nhau xây dựng chủ nghĩa xã hội và đã thu được nhiều thành tích rực rỡ.

Trong sự nghiệp vĩ đại ấy, thanh niên ta ở miền Bắc được sự giáo dục của Đảng và sự dìu dắt của Đoàn đã tỏ ra rất xứng đáng là thế hệ của Cách mạng Tháng Tám vẻ vang. Đại đa số các cháu thanh niên đều hăng hái thi đua trên mọi mặt trận: nông nghiệp, công nghiệp, quốc phòng, khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn hoá, y tế, v.v...

Cũng trong mười một năm qua, dưới ách thống trị tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, đồng bào miền Nam ta đã chiến đấu vô cùng anh dũng, ngày nay đang liên tiếp đánh mạnh kẻ địch trên khắp các chiến trường và đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Hơn một năm nay, đế quốc Mỹ và bọn tay sai càng điên cuồng đẩy mạnh chiến tranh ở miền Nam và mở rộng chiến tranh đến miền Bắc, gây thêm đau thương tang tóc cho đồng bào ta. Quân và dân ta ở cả hai miền một lòng chống Mỹ, cứu nước, đã chiến đấu anh dũng vô cùng, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng.

Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước hiện nay, theo tiếng gọi của Tổ quốc, thanh niên cả nước ta càng giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều thành tích xuất sắc.

Hàng triệu thanh niên miền Bắc đã hăng hái tham gia phong trào "ba sẵn sàng". Hàng vạn cháu trai và gái đã tình nguyện vào các đội thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước.

Các cháu thanh niên miền Nam sinh ra và lớn lên trong hai cuộc đấu tranh yêu nước, ngày nay dưới ngọn cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đã được rèn luyện thành một thế hệ thanh niên vô cùng gan dạ, thông minh, không sợ gian khổ, hy sinh, quyết chiến, quyết thắng, noi gương oanh liệt của các anh Nguyễn Văn Trỗi, Trần Văn Đang và nhiều liệt sĩ khác.

Khắp thành thị, nông thôn, miền xuôi, miền núi, thanh niên ta ngày nay đã thành một đội quân to lớn, hăng hái tiến lên, quyết tâm phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc thân yêu, vì tiến bộ xã hội.
Bác rất vui lòng khen ngợi các cháu thanh niên trong cả nước.

Nhân dịp này, Bác muốn dặn thêm các cháu mấy điều:
- Phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng "trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Không sợ gian khổ, hy sinh, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất và anh dũng chiến đấu, xung phong đi đầu trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.
- Phải tin tưởng sâu sắc ở lực lượng và trí tuệ của tập thể, của nhân dân. Tăng cường đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do.
- Luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị. Chống kiêu căng, tự mãn. Chống lãng phí, xa hoa. Thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh, để giúp nhau cùng tiến bộ mãi.
- Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân.
- Luôn luôn chú ý dìu dắt và giáo dục thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo.

Bác gửi lời thân ái đến:
- Các cháu thanh niên Việt kiều ở nước ngoài luôn luôn hướng về Tổ quốc.
- Các cháu thanh niên Hoa kiều kề vai sát cánh với thanh niên Việt Nam trong công cuộc chống Mỹ, cứu nước.
- Các cháu thanh niên các nước hăng hái ghi tên tình nguyện cùng nhân dân Việt Nam đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Các cháu thanh niên thân mến,
Các cháu là thế hệ anh hùng trong thời đại anh hùng. Bác mong các cháu đều xứng đáng là những anh hùng trong sự nghiệp cách mạng tiêu diệt chủ nghĩa đế quốc và xây dựng xã hội mới.
Bác hôn các cháu.

Ngày 2 tháng 9 năm 1965
BÁC HỒ

Báo Nhân dân, số 4169,
ngày 2-9-1965


Làm theo những điều Bác dặn
Cập nhật lúc 13:53, Thứ Ba, 14/08/2007 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Trước khi về cõi vĩnh hằng, Bác Hồ đã dặn lại rằng: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Bác Hồ, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam (Ảnh tư liệu)

Bác dặn “mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự”, vì “thật sự” đối lập với giả dối; “thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” - đó là sứ mệnh cao cả của đảng cầm quyền. Và khi đã có những đức đó thì đảng sẽ mạnh, đảng sẽ trong sạch, đảng sẽ có được lòng tin của nhân dân. Vì thế, Bác Hồ đã coi “thật sự” đó như là sự sống còn của tạo hoá:

“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.
Người có bốn đức: Cần, kiệm, liêm, chính
Thiếu một mùa thì không thành trời.
Thiếu một phương thì không thành đất.
Thiếu một đức, thì không thành người”.

Vậy thì mỗi đảng viên, cán bộ của Đảng cầm quyền phải “thật sự” làm đúng những điều Bác dặn về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư vì đó là cốt lõi để làm người và thành người.

Cần, kiệm, liêm, chính sẽ dẫn tới chí công vô tư; đã có chí công vô tư, một lòng vì nước, vì dân, vì đảng thì nhất định sẽ thực hiện được cần kiệm liêm chính và có được nhiều tính tốt khác. Nói tóm tắt thì tính tốt ấy gồm: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm.

Vậy là khái niệm cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư đúng là gốc của con người. Con người, trong đó đặc biệt là người cán bộ đảng viên có gốc ấy thì người vững, nếu gốc ấy mục ruỗng tất yếu con người sẽ đổ. Bác Hồ đã dự báo một cách khoa học, sáng suốt và thiên tài về tư tưởng đạo đức cần, kiệm, liêm, chính đối với bất cứ Đảng cộng sản cầm quyền nào, vì: đạo đức này có tính định mệnh tới sự thắng lợi, tồn vong, hưng thịnh, sự suy yếu thất bại của đảng cầm quyền; Đó là sức mạnh của đảng - sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa.

Thực tế lịch sử đã cho thấy Đảng Cộng sản Liên Xô và một số đảng các nước Đông Âu đã đánh mất thứ vũ khí sắc bén này của đảng cầm quyền, cho nên đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm đảng hỏng và nhận sự thất bại đau đớn. Ông V.Putin, đương kim Tổng thống Liên bang Nga đã chỉ rõ điều đó: “Tệ tham nhũng, thói quan liêu, hách dịch và hoạt động tội phạm tăng lên đang làm dân chúng mất lòng tin và làm giảm sức mạnh của đạo đức trong xã hội chúng ta. Nước Nga chỉ có thể phát triển phồn thịnh nếu thành công của mọi người phụ thuộc không chỉ vào mức sống của họ, mà còn vào đạo đức và trình độ văn hoá”.

Cuộc sống đang đòi hỏi, đất nước và nhân dân đang mong chờ Đảng ta phải giữ cho được, thực hiện cho đúng phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư mà cả đời mình Bác Hồ đã dày công chăm lo giáo dục rèn luyện cho Đảng. Người đã đề cập đến phẩm chất này nhiều nhất, thường xuyên nhất trong mọi thời kỳ, giai đoạn của cách mạng, từ “Đường cách mệnh”, cho đến bản Di chúc cuối cùng. Bản thân Người cũng thực hành trước nhất, nhiều nhất từ khi làm cách mạng cho đến phút cuối cùng cuộc đời mình để làm gương cho Đảng - cuộc đời Người thanh bạch chẳng vàng son, Người sống cho tất cả chẳng có gì riêng cho mình, Người sống vượt lên trên hết thảy mọi ham muốn vật chất để thực hiện ham muốn tột bậc nước độc lập, dân tự do, mọi người có cơm ăn. áo mặc và học hành, suốt cuộc đời Người chăm chút lo toan giáo dục rèn luyện Đảng nâng cao phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư để “Đảng là đạo đức, là văn minh” là người đầy tớ của nhân dân.

Để làm được đúng lời căn dặn của Bác “mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, thì lúc này phải thắng được “giặc nội xâm”, “giặc quốc nạn” loại giặc vô ảnh, vô hình là tên giặc tham nhũng ở ngay trong lòng mình, trong tổ chức mình. Vì loại giặc này đang rình rập phá hoại Đảng, phá hoại chế độ và sẽ làm cho Đảng hỏng, nếu mỗi cán bộ đảng viên không thắng được nó.

Điều đó đã được Đại hội X cảnh báo: “Tham nhũng chính là diễn biến hòa bình”; “sự suy thoái về đạo đức, lối sống dẫn đến tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu nhân dân của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên (trong đó có cả đảng viên có chức có quyền) diễn ra rất nghiêm trọng có xu hướng tăng cả về số lượng, lẫn phạm vi. Bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân ngày càng gia tăng. Đó là chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy lợi, chạy tội, chạy bằng cấp, kể cả chạy tước để được đề bạt”; “Trong nhiệm kỳ tới, nếu không ngăn chặn một cách có hiệu quả thì tham nhũng sẽ trở thành thách thức lớn nhất của công cuộc đổi mới đất nước, là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ”.

Tại Hội nghị Trung ương 3 khóa X, đồng chí Tổng Bí thư nhắc lại rằng: “Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, phạm vi rộng, tính chất rất phức tạp, làm cho nhân dân lo lắng, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của chế độ ta”…

Trước sự sống còn của Đảng, của chế độ hiện nay, đất nước và xã hội đang trông chờ vào sự quyết tâm, tâm huyết của thế hệ lãnh đạo đất nước, mà Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã bày tỏ trước Đảng “Muốn cho các cấp “nói thì phải làm”, trước hết từng đồng chí ủy viên trung ương chúng ta phải gương mẫu. Mỗi đồng chí ủy viên trung ương Đảng và gia đình của mình phải là tấm gương trong xã hội về cuộc sống trong sạch, liêm khiết… xứng đáng là đảng viên do Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện”.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã bày tỏ cùng toàn dân: “Chúng mình nặng nợ quốc gia, chung vai gánh vác nước nhà Việt Nam”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thể hiện quyết tâm “kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu… Nắm bắt kịp thời tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhằm động viên kịp thời những cán bộ, đảng viên tốt, loại bỏ những cán bộ, đảng viên tha hóa biến chất”.

Đảng và Nhà nước “nói” là như vậy, để “làm” được điều nói thì phải làm nghiêm chỉnh, làm thật sự điều Bác Hồ dặn “Chúng ta phải có kế hoạch sẵn sàng, rõ ràng, chu đáo, để tránh khỏi bị động, thiếu sót và sai lầm. Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”. Điều trước hết của việc làm đó là chỉnh đốn cán bộ. Vì sao? Vì, như Bác Hồ đã chỉ bảo: “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng bị tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”.

Và thực tế hiện nay như điều đồng chí Tổng Bí thư đã nói tại Hội nghị Trung ương 3 Khóa X: “Hành vi tham nhũng, lãng phí là biểu hiện sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, công chức”; Đồng thời, yêu cầu đặt ra cho Đảng ta, đội tiên phong của giai cấp công nhân và của dân tộc hiện nay là lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam, xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ đủ sức đảm đương nhiệm vụ mới mà dân tộc và thời đại đang đặt ra.

Thành công của Đại hội X mang đến cho toàn Đảng, toàn dân niềm tự hào và niềm vui, sự đợi chờ, sự mong mỏi - sau Đại hội Đảng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, đưa đất nước đi lên, thoát khỏi tình trạng kém phát triển để hòa đồng cùng thế giới. Trước mắt là quét sạch được bọn tham nhũng, đây là bọn tham quan ô lại, những con sâu mọt đang làm mất thanh danh uy tín của Đảng cầm quyền, đang làm xói mòn lòng tin của dân chúng vào Đảng, vào chế độ.

Để xứng đáng là người lãnh đạo chính trị đối với xã hội, để lấy lại niềm tin yêu, hy vọng của nhân dân, nhất là đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X vào cuộc sống, mỗi đảng viên, cán bộ của Đảng cầm quyền phải thật sự tự xây dựng, phải thật sự tự chỉnh đốn mình, thật sự làm đúng lời căn dặn của Bác Hồ thật sự cần, kiệm, liêm, chính.

Đất nước, nhân dân đang dõi theo, đang trông đợi Đảng, Nhà nước cần có những cố gắng lớn, quyết tâm chính trị cao và thái độ kiên quyết, không nể nang trong phòng ngừa và chống tham nhũng, và trong việc chỉnh đốn Đảng sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền đúng thực chất như Bác Hồ từng dạy bảo và mong muốn: “Cán bộ Đảng, chính quyền không phải làm quan cách mạng ăn trên ngồi trốc. Cán bộ Đảng, chính quyền, ngay cả Bác là cán bộ cao nhất đều là đầy tớ của nhân dân, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phải cần, kiệm, liêm, chính”.

*
TS Trần Viết Hoàn

avatar
nobita
Quản trị
Quản trị

Nam
Tổng số bài gửi : 90
điểm điểm : 140
Đến từ : Những mùa thu

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết