Đề kiểm tra 1 tiết tin học 7

Go down

Đề kiểm tra 1 tiết tin học 7

Bài gửi by Cô Lan on Mon 07 Feb 2011, 7:07 pm

Trường THCS Chùa Hang 2. KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:………………………. MÔN TIN HỌC
Lớp:7….
ĐỀ BÀI
Học sinh khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
1. Thanh công thức sử dụng để:
A. Nhập dữ liệu. B. Hiển thị dữ liệu.
C. Nhập công thức trong ô tính. D. Cả ba đều đúng.
2.Hàng là tập hợp các ô trong bảng tính theo chiều ngang, kí hiệu nói về hàng nào sau đây là đúng:
A. C2. B. A. C. 16384. D. A1.
3. Em có thể lưu bảng tính trên máy tính bằng cách sử dụng lệnh :
A. File -> Save. B. File -> Open.
C. File -> Print. D. File -> Close.
4. Khối là tập hợp nhiều ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối nào sau đây là đúng:
A. B1…H15. B. B1- H15. C. B1:H15. D. Tất cả sai.
5. Để mở một bảng tính mới trên máy tính ta sử dụng lệnh :
A. File -> Save. B. File -> Open.
C. File -> Print. D. File -> Close.
6.Các thành phần chính của trang tính gồm:…………………………………..
………………………………………………………………………………….
7.Hãy nối cột A với cột B để được phương án đúng:
A B Phương án ghép
1.Chọn 1 ô. a.Nháy chuột tại nút tên hàng.
2.Chọn 1 hàng. b.Nháy chuột tại nút tên cột.
3.Chọn 1 cột. c.Đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy
8.Ở chế độ ngầm định cách nhập hàm nào sau đây sai:
A.=Min(A1;A2,A3). B. =Min(A1:A2:A3).
C. =Min(A1:A3). D. = Min (A1:A3).
9.Ở chế độ ngầm định dữ liệu số được căn thẳng lề nào trong ô tính:
A. Phải. B. Trái.
10. Muốn chọn đồng thời nhiều khối khác nhau cùng lúc, ta chọn khối đầu tiên và ấn phím:
A. Atl. B. Shift. C.Ctrl. D. Phím nào cũng được.
11.Hãy chỉ ra công thức tính đúng:
A. = ( 7 + 5 )/ 3. B. = ( 7 + 3 ): 5.
C. 7^3 + 5 ^ 3 = D. Tất cả đều đúng.
12. Muốn tính tổng của các ô C2 và D2 ta sử dụng công thức nào:
A. = C2*D2. B. =C2/D2. C. C2+ D2=. D.=C2+D2.
13.Chô ô A1=5, B1=8. Hãy chọn kết quả của công thức =A1*2+B1*3.
A. 13 B.18 C. 34 D.24
14. Các kí hiệu của phép toán trong Excel là:
A. + - . : B. + - * / C. ^ + : x D. + - ^ /
15. Khi mở một bảng tính mới em thường thấy có:
A. Một trang tính mới. B. Ba trang tính mới.
C. Hai trang tính mới. D. Bốn trang tính mới.
16. Để tính giá trị trung bình của các ô A1, B1, C2 cách tính nào sau đây là đúng :
A. = Sum( A1+B1+C2) B. = Average(A1+B1+C2)
C. = Average(A1,B1,C2) D. ( A1+B1+C2)/3 =
17.Điền vào chỗ trống :
A. = Min(49,8,15,2007,30) có kết quả là................
B. = Max(49,8,15,2007,30) có kết quả là................
18. Nếu trong 1 ô có các kí hiệu # # # # điều đó có nghĩa là gì :
A. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi.
B. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết các chữ số.
C. Hàng đó quá rộng.
D. Cột đó quá rộng.
19.Gỉa sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số 30, -2007. Hãy cho biết kết quả của các công thức sau :
Công thức Kết quả
=SUM(-30,B1,A1)
=SUM(A1,A1,B1)
=AVERAGE(A1,B1,-30)
=AVERAGE(A1,B1,2007)
20. Trong các ô C2, D4, D5 lần lượt chứa các số 12,34,25. Hãy viết công thức và tính giá trị của các hàm sau :
a.Tính trung bình cộng của C2,D4,D5 và các số 4,6.
b.Tính tổng của các ô C2,D4,D5 và các số 4,6.
c.Tìm giá trị lớn nhất trong các ô C2,D4,D5 và các số 3,9.
d.Tìm giá trị nhỏ nhất trong các ô C2,D4,D5 và các số 3,9.


Cô Lan
Quản trị
Quản trị

Tổng số bài gửi : 16
điểm điểm : 54

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết