NHG~ NGAY\ LE~ CHJ? TEEN MOJ' CO'

Go down

NHG~ NGAY LE~ CHJ? TEEN MOJ' CO'

Bài gửi by mss.R256_docthan on Mon 24 Jan 2011, 6:54 pm

Ngay\ 16-1:"Ngay\ ko lm\ j\ ca?" (DO-Nothing day)
...Do' la\ ngay\ de? ban thu gjan~ toan\ tap hay o? trong nha\ Surprised .Ban co' the? xem Disney vj\ kenh truyen\ hjnh\ nay\ ki? njem ngay\ nay\ rat' ljnh dinh\.Nhg, chu' y' nhe': Dung\ lieu\ ma\...nghj? hok, ko lm bai\ tap hay ko nau' kom vi\ Do-Nothing Day ko co' trong danh muc cua? thay\ co va\ bo' me nhe'!
Like a Star @ heaven Thu' 6/Ngay\ - 13 dau\ tien kua? nam:"Ngay\ de? do? loi~ cho ng khac'" (Blame Someone Else Day)
...Cung~ vuj nhu ngay\ 1-4 vay, ngay\ nay\ thuc su co' y' nghja~ neu' quanh nam ban noj' that va\ bjt' chiu trach' nhjem.
Like a Star @ heaven Ngay\ 20-2: Ngay\ cam? nang' (International Crush Day)
...Hay~ de? cam? xuc' kua? mjnh\ dk tu do trong ngay\ nay\ nhe'! Hay~ noj' cho ban ay' bjet' ve\ cam? gjac' cua? ban, rang\ ban da~ "cam?" ngay tu\ lan\ dau\ nhjn\ thay' ng ta o? lop' hok them Toan', rang\ ban da~ luon cho\ cho dung' chuyen' xe bus de? dk dj hok cung\ ng ta, va\ rang\ hnay la\ "Ngay' de? cam? nang'" nen to' quyet' djnh noj' ra.
Like a Star @ heaven Ngay\ 3-3: Ngay\ toi muon' ban hanh fuc'
...Nghe da~ thay' dang' yeu oy\ dung' ko/? Day la\ ngay\ de? chung' ta danh\ het' nhg` suy nghj~, nhg~ djeu\ uoc' cua? mjnh\ cho ng ma\ ta quan tam va\ yeu thg. Ko chj? uoc' ma\ hay~ hanh\ dong: mang den' nhg~ djeu\ hanh fuc' cho nhg~ ng ban yeu thg = 1 mon' wa\ nho?, 1 caj' thjep, hay chi? don gjan? la\ 1 thong djep de~ thg...
Like a Star @ heaven Ngay\ 19-3 "Ngay\ quoc' te' ngu?" (World Sleep Day)
...Thuc ra day la\ ngay\ danh\ de? co/ dong, tuyen truyen\ ve\ loi jch' kua? viec ngu? doi' vs sua' khoe/ moj~ ng, nhat' la\ doi' vs nhg` ng mat' ngu? hoac hay...buon\ ngu?!
Like a Star @ heaven Ngay\ 30-3:"Ngay\ but' chj" (Pencil Day)
...Vao\ ngay\ nay\ nam 1858, chiec' but' chj\ vs tay? dau\ tjen da~ ra doi\. Mac du\ ngay\ nay, chung' ta ua su? dung but' chj\ kjm (chj\ may') hon, nhg ban co' bjet' la\ 1 cai' but' chj\ go~ co' the? vjet' toi' 45000 tu\ hay ve~ 1 duong\ thang? dai\ 35 dam ko? Vay nen taj sao vao\ ngay\ Pencil Day nay\, chung' ta ko the? bo/ may' tjnh' hay but' bj sang 1 ben de? su? dung chjec' but' chj\ nhan djp ki? njem 153 nam ngay\ sjnh cua? no' nhj? Surprised
Like a Star @ heaven Ngay\ 6-5:"Ngay\ quoc' te' ko an kjeng" (International No Diet Day)
...Ngay\ nay\ dk to? chuc' nham\ muc dich' tuyen truyen\ cho moj ng ve\ nhg` nguy co tu\ vjec an kjeng. 1 than hjnh\ dep ko faj? la\ 1 co the? monh manh, gay\ go\, va\ thieu' suc' song' dau!
Like a Star @ heaven Ngay\ 8-5 'Ngay\ ko dj tat'" (No Socks Day)
...La\ ngay\ de? ban gjaj? thoat' cho ban\ chan cua? mjnh\ khoj? nhg~ chiec' tat' nong' buc' va\ ngot ngat, de? nhg~ ngon' chan cua? ban dk hjt' tho? chut' it' khj' troi\! Ben canh do', muc djch' cua? No Socks Day con\ la\ de? gjam? luong do\ trong may' gjat, cung~ la\ 1 cach' tjet' kjem va\ ghjam? o nhjem~ moj truong\ Surprised . Nhg~ co nang\ djeu da\ chon ngay\ nay\ de? khoe mong' chan that oach' day'!
Like a Star @ heaven Ngay\ 9-8:"Ngay\ nam' tay" (Hold Hands Day)
...Nhac' nho? ta ve\ cu? chj? yeu thg gjan? dj nhat' ma\ ta co' the? trao cho bat' kj\ aj!
Like a Star @ heaven Ngay\ 13-8:"Ngay\ kua? nhg` ng thuan tay traj'" (Left Handers Day)
...Thieu? so' "khac' bjet" van~ dk coi la\ "taj\ nang" hon fan\ con\ laj cua? the' gjoi' hay~ cung\ nhau nang coc'! Cac' nhan tay faj? co' the? nhan ngay\ nay\ ma\ tap vjet' tay traj' xem Surprised !
Like a Star @ heaven Ngay\ 5-10:"Ngay\ cua/ nhg~ nu cuoi" (National Smile Day)
...Tat' nhjen do' la\ ngay\ de/ cuoi\ va\ tim\ hjeu/ 100 dieu\ thu' vj ve\ nu cuoi\ nhu: 1 em be' moj' sjnh thj\ to? ra thick' 1 khuon mat tuoi cuoi\ rang ro~ hon la\ khuon mat ko cuoi\; con gaj' cuoi\ nh hon kon traj hay co' ca? thay? 18 kjeu? cuoi\ khac' nhau...
Like a Star @ heaven Ngay\ thu'7, thu' 3 cua? thang' 10:"Ngay\ ngot ngao\ nhat'" (Sweetest Day)
...Tuy ko dk bjet' den' nh nhu ngay\ le~ Valentine nhg Sweetest Day dk to? chuc' rong rai~ o? 1 vai\ vung\ kua? nuoc' My~. Cung~ nhu Valentine, vao\ ngay\ nay, ng ta thg tang nhau nhg~ mon' wa\ nhu thiep, keo hay hoa cho ng mjnh\ yue. Vay la\ ko cu' faj? doi den' tan 14-2 moj' co' the/ tang wa\ cho ban ay', ban co' the? tang vao\ 1 ngay\ nhu Sweetest Day nua~ ma\!
avatar
mss.R256_docthan
USES
USES

Nữ
Tổng số bài gửi : 21
điểm điểm : 36
Birthday : 25/06/1996
Đến từ : 9A VIP PRO NO.I

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết