ĐỀ KIỂM TRA 1

Go down

ĐỀ KIỂM TRA 1

Bài gửi by Cô Lan on Thu 10 Nov 2011, 7:51 am

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: TIN HỌC
I. Đánh dấu x vào ô lựa chọn (1 điểm)
Nội dung Đúng Sai
a) Lệnh khai báo tên chương trình trong ngôn ngữ lập trình Pascal là Program
b) Chương trình máy tính là dãy các lệnh mà máy tính khụng thể hiểu và thực hiện được.
c) Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính được gọi là ngôn ngữ mỏy.
d) Cấu trúc chung của chương trình gồm cú phần khai bỏo và phần thõn.

II. Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau :
Câu 1 : Máy tính có thể hiểu trực tiếp ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ dưới đây?
A. Ngôn ngữ tự nhiên. B. Ngôn ngữ máy.
C. Ngụn ngữ dóy bit. D. Ngôn ngữ tiếng Anh
Câu 2 : Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ nào là từ khoá ?
A. Crt B. Progrem C. End D. Computer
Câu 3 : Dãy kí tự 5.7 thuộc kiểu dữ liệu?
A. String B. Integer C. Real D. Char
Câu 4 : Tên khụng hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal là :
A. d16abc; B. Hinhthang; C. D15; D. aProgram;
Câu 5 : Từ khoá để khai báo hằng trong ngôn ngữ lập trình Pascal là :
A. Const B. Var C. Real D. End
Câu 6 : Để dịch một chương trình Pascal ta nhấn tổ hợp phím :
A. Ctrl+F9 B. Alt+F9 C. Shitf+F9 D. Ctrl+Shift+F9
Câu 7 : Cấu trúc chung hợp lý của một chương trình Pascal là :
A. Begin -> Program -> End. B. Program -> End -> Begin.
C. End -> Program -> Begin. D. Program -> Begin -> End.
Câu 8 : Phần dư trong phép chia của hai số nguyên 16 và 3 là :
A. 16 div 5 = 1 B. 16 mod 5 = 1 C. 16 div 5 = 3 D. 16 mod 3 = 1
Câu 9 : A được khai báo biến với kiểu dữ liệu xõu phép gán hợp lệ là :
A. A:= 4.5; B. X:= ‘1234’; C. X:= 57; D. A:= ‘LamDong’;
Câu 10 : Trong Pascal khai khai báo nào sau đây là đúng:
A. Var hs : real; B. Var 5hs : real; C. Const q:=3; D. Var S:= Real;

III. (2 điểm) Hãy gạch chõn chỗ cú lỗi (nếu có) và sửa lại cho đúng trong chương trình sau :
Var a,b : integer;
Const c : 3;
Begin
a = 200
b ;= a/c
wirte (b);
readln;
End.

IV. Hãy chuyển các biểu thức được viết trong Pascal sau đây thành các biểu thức toán học (2 điểm)
a) (a + b)*(a+b)* x/y – 3*3 + 8*x;
b) 4*b*b/(a*a + c*c)*(1-a);
c) 10*b*b/((b – c)*(b-c));
d) 4*4/(2*3-4) + 1/(3*4) + 1/(4*5)Cô Lan
Quản trị
Quản trị

Tổng số bài gửi : 16
điểm điểm : 54

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết